Privacybeleid

HET TOERISTENBUREAU VAN PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE RESPECTEERT UW RECHT OP PRIVACY.

Het doel van dit beleid is om te voldoen aan de informatieplicht waartoe de verantwoordelijken voor de verwerking zijn gehouden in toepassing van de RGPD (artikel 12) en om de rechten en plichten te formaliseren van de personen van wie de gegevens worden verwerkt door het Bureau voor Toerisme van Paysages de la Champagne.

 1. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
 2. Wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens

 

Dit privacybeleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonlijke informatie die wij online of offline verzamelen, bijvoorbeeld via onze website www.tourisme-paysages-champagne.com of via formulieren of e-mails.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

WIE ZIJN WIJ?

De missie van het Bureau voor Toerisme van Paysages de la Champagne is het promoten en ontwikkelen van de toeristische attracties van zijn grondgebied. De VVV is een vereniging volgens de Franse wet van 1901 en wordt voorgezeten door de heer Alain Friquot, burgemeester van Montmort-Lucy, en geleid door Grégory Pezé. Het hoofdkantoor is gevestigd te 68 rue de la Libération 51270 MONTMORT-LUCY (Frankrijk).

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN MET WELK DOEL?

De persoonlijke informatie die wij verzamelen heeft over het algemeen betrekking op de volgende gebieden:

 • Informatie die u vrijwillig verstrekt via onze formulieren of vragenlijsten
 • Sommige delen van onze website kunnen u vragen om vrijwillig informatie te verstrekken, zoals het aanmaken van een account of het abonneren op onze nieuwsbrieven. Wanneer wij u vragen uw persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij u uitleggen hoe deze zullen worden gebruikt.

 

AUTOMATISCH VERZAMELDE INFORMATIE

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie van uw computer verzamelen. In sommige landen, waaronder de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze gegevens omvatten uw IP-adres, het type apparaat dat wordt gebruikt, het unieke identificatienummer van het apparaat, het type browser, de algemene geografische locatie (bijv. land of stad) en andere technische informatie. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de interactie tussen uw apparaat en onze website, met inbegrip van de pagina's die u hebt bezocht en de links waarop u hebt geklikt.

Het verzamelen van deze informatie stelt ons in staat meer over u te weten te komen, waaronder uw geografische herkomst en de inhoud van onze websites die u interesseert. Wij gebruiken deze informatie voor marketinganalyse en om de kwaliteit en relevantie van onze websites te verbeteren door ze beter af te stemmen op onze bezoekers en hun verwachtingen.

Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke traceertechnologieën. Zie "Cookies en soortgelijke traceertechnologieën".

 

HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden, tenzij :

 • Om uw toestemming te hebben verkregen;
 • In het kader van de Google Analytics tool
 • Om wettelijk of door overheidsinstanties verplicht te zijn dit te doen, of indien wij dit noodzakelijk achten om juridische redenen of redenen van openbare veiligheid.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming, om aan uw verzoek te voldoen (documentatie, informatie of aankoop van een vakantie) en om een contract uit te voeren (aankoop van een pakketreis, enz.).

U bent niet verplicht ons uw persoonlijke informatie te verstrekken. Als u dat niet doet, kunnen wij niet met u communiceren.

 

COOKIES EN SOORTGELIJKE TRACEERTECHNOLOGIEËN

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën (die wij gezamenlijk "cookies" noemen) om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en te gebruiken.

Onze websites kunnen links bevatten naar sites en diensten van derden. Wanneer u op een link naar een andere website klikt of een dienst van derden aanvraagt, is dit Privacybeleid niet langer van toepassing. Uw browsen en interactie op een andere website, of een transactie met een andere externe dienstverlener, is dan onderworpen aan de privacyregels en het beleid van de bezochte website of externe dienstverlener.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld en is niet van toepassing op websites van derden of externe dienstverleners.

 

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie over u die wij verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die wij gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op de risico's die gepaard gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hebben beleid, regels en technische maatregelen voor informatiebeveiliging ingevoerd om de persoonsgegevens onder onze controle te beschermen tegen ongeoorloofde toegang:

 • Onbevoegde toegang ;
 • Openbaarmaking of misbruik ;
 • Ongeoorloofde wijziging ;
 • Illegale vernietiging of onopzettelijk verlies.

 

Al onze werknemers en gegevensverwerkers (d.w.z. degenen die namens ons en voor de bovengenoemde doeleinden toegang hebben tot uw persoonsgegevens) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens zijn verplicht de privacy van alle gebruikers van de Websites te respecteren.

 

GEGEVENSBREEK

In geval van inbreuk op de persoonsgegevens verbindt de Dienst voor Toerisme van Paysages de la Champagne zich ertoe de CNIL in kennis te stellen onder de voorwaarden die zijn voorgeschreven door de RGPD.

Indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de betrokkenen en de gegevens niet zijn beschermd, zal het bureau voor toerisme van Paysages de la Champagne de betrokkenen hiervan op de hoogte brengen en hun de nodige informatie en aanbevelingen verstrekken.

 

BEWAARNEMING VAN GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang wij een legitieme noodzaak hebben om informatie of diensten te leveren die u hebt aangevraagd, of om te voldoen aan wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Ze worden echter maximaal 5 jaar bewaard.

 

UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

U hebt de volgende rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens:

 • U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, wijzigen, bijwerken of laten verwijderen door contact met ons op te nemen.
 • U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrieven door te klikken op de link 'afmelden' of 'uitschrijven' in elke marketingmail die wij u sturen.
 • Als wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
 • U kunt een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Voorwaarde voor dit recht op toegang is dat het verzoek van de betrokkene zelf afkomstig is en vergezeld gaat van een kopie van een actueel identiteitsbewijs.

 

UPDATES VAN HET BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Het kan nodig zijn dit Privacybeleid bij te werken om juridische, technische of commerciële ontwikkelingen weer te geven. In dat geval zullen wij alle passende maatregelen nemen om u te informeren.

 

RGPD SCHEIDSRECHTER

Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Dienst voor Toerisme: Tel. 03 26 58 32 86 - contact@tourisme-paysages-champagne.com